Chat giữa các máy trong mạng LAN

 
Nguồn vnexpress.net