DỊCH VỤ TÊN MIỀN

 

Tên miền Việt Nam Phí cài đặt Phí duy trì / năm  
.vn 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ Đăng ký
.net.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ Đăng ký
.pro.vn 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Đăng ký
(tỉnh/tp .vn) 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Đăng ký
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ Đăng ký
Tên miền quốc tế Phí cài đặt Phí duy trì / năm  
.biz .com .info .net .org .us Miễn phí 280.000 VNĐ Đăng ký
.co.in .firm.in .gen.in .ind.in .net.in .org.in Miễn phí 230.000 VNĐ Đăng ký
.cc Miễn phí 730.000 VNĐ Đăng ký
.ws Miễn phí 262.000 VNĐ Đăng ký
.tv Miễn phí 850.000 VNĐ Đăng ký
.mobi Miễn phí 430.000 VNĐ Đăng ký
.eu Miễn phí 260.000 VNĐ Đăng ký
.asia Miễn phí 385.000 VNĐ Đăng ký
.me Miễn phí 577.000 VNĐ Đăng ký
.tel Miễn phí 325.000 VNĐ Đăng ký
.co Miễn phí 745.000 VNĐ Đăng ký
.com.co .net.co .nom.co Miễn phí 430.000 VNĐ Đăng ký
.in Miễn phí 450.000 VNĐ Đăng ký
.co.uk .ltd.uk .me.uk .org.uk .plc.uk Miễn phí 340.000 VNĐ Đăng ký
.club.tw .com.tw .ebiz.tw .game.tw .idv.tw Miễn phí 760.000 VNĐ Đăng ký
.tw Miễn phí 890.000 VNĐ Đăng ký
.name Miễn phí 260.000 VNĐ Đăng ký
.jp Miễn phí 2.237.000 VNĐ Đăng ký